Wycieczki religijne

Odkąd w 966 r. Polska przyjęła chrzest, uważamy się za kraj katolicki. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak kształtowane przez  stulecia wartości katolickie określały zarówno polityczny jak i społeczny sposób życie Polaków. Polska, to nie tylko ojczyzna św. Jana Pawła II, św. Faustyny czy bł. Księdza J. Popiełuszki. To także, przez wieki,  jeden z najbardziej tolerancyjnych krajów w Europie, pozwalający ludziom różnych religii bezpiecznie praktykować swoje przekonania. Zapraszamy zarówno na organizowane przez nas pielgrzymki jak i na wycieczki religijne, do miejsc pokazujących, jak ludzie różnych religii żyli ze sobą przez pokolenia. W dzisiejszym burzliwym świecie są  dobrym przykładem do naśladowania dla nas wszystkich.